มะละกอ Archive

มะละกอ( PAPAYA) ประโยชน์ และ สรรพคุณ น่ารู้

มะละกอ(papaya)   มะละกอ หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Carica papaya  L. จัดอยู่ใน วงศ์ :   Caricaceae มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามแต่ละภูมิภาคโดยมีชื่อแต่ละภูมิภาค เช่น  มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ) หมักหุ่ง (ลาว,นครราชสีมา,เลย) ลอกอ (ภาคใต้) กล้วยลา (ยะลา) แตงต้น (สตูล )มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง โดยมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 3-6เมตร โดยมะละกอที่นิยมปลูกคือ พันธ์ (แขกนวล  แขกดำ ฮอนแลนด์  เลดเลดี้ เป็นต้น  จัดเป็นพืชครัวเรือนเลยก็ว่าได้ครับ เพราะสามารถพบเห็นได้ทั่วไป   เรามาดูประโยชน์ของเจ้ามะละกอกันนะครับ