แตงจีน Archive

แตงโม ผลไม้แตงโม ประโยชน์ของแตงโม สรรพคุณของแตงโม

    แตงโม แตงโม (ชื่อภาษาอังกฤษ : Watermelon ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Citrullus lanatus) เป็นผลละไม้ที่มีส่วนประกอบไปด้วยน้ำเป็น ส่วนมาก ทางภาคเหนือเรียกว่า บะเต้า ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า บักโม จังหวัดตรังเรียก แตงจีน แตงโมนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทะเลทรายคาลาฮารีในทวีปแอฟริกา ในประเทศไทยนั้นแตงโมสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคและทุกฤดู